Starta aktiebolag under 5 minuter

Dina stiftelsedokument skickas direkt till dig inom 24 timmar. Paketet inkluderar många användbara tjänster för dig som ska starta aktiebolag första gången. Du betalar endast för frakten, 499Kr + moms

  Slipp personligt ansvar

  Lägre skatt med utdelning

  Fulla avdragsrättigheter

  Statligt ansvarsskydd

Fyll i dina uppgifter

Börja här
Börja här

Tankar innan man ska starta aktiebolag
Starta aktiebolag skiljer sig en smula från andra typer av företag. Hur? Först och främst skiljer sig aktiebolag från en enskild firma  på det enkla sättet att det kan finnas flera delägare i bolaget.

Men skillnaden mellan att vara delägare i ett handelsföretag ägt av flera och ett aktiebolag är att delägarna inre har någon typ av personlig koppling eller något personligt ansvar för företagets skulder. Faktum är dock att det räcker med att minst en ägare finns som antingen är privatperson eller att aktiebolaget ägs av ett företag – en så kallad juridisk person. Det enda som en delägare bidrar med är sina pengar som denne väljer att satsa i bolaget. Viktigt att veta gällande detta och inte desto mindre viktigt är att i sitsen som VD eller styrelseledamot i ett aktiebolag kan man bli personligen ansvarig om skulder och skatt inte betalas in. Vanligast är dock aktiebolag som är enmansbolag.

Ett aktiebolaget måste skatta på vinsten för det gångna året. Delägarna beskattas var och en för sig för den potentiella utdelningen som bolaget ger som man väljer att ta ut samt den lön som delägaren erhåller. Vinsten som aktiebolaget får ut delas ut I förhållande till den mängd aktier som delägarna har.

Innan man kan starta aktiebolag måste man ha en kapitalinsats. Minsta summan på aktiekapitalet är 50 000 kronor vilket motsvaras av ett visst antal aktier som delägarna – eller aktieägarna – har, som ett slags kvitto på sitt ägarinnehav i aktiebolaget. Aktiekapitalet är alltså ett bevis på att man är delägare. Självklar att kan aktiekapitalet vara i form av kontanter, men också egendom går att använda, som då kallas apportegendom. Det kan till exempel vara att varulager eller en tillverkningslokal. Egendomen bör då vara till någon slags nytta för verksamheten vilket måste kunna påvisas. En revisor måste även bedöma värdet av egendomen.

Ett aktiebolags styrsätt

Ett aktiebolag styrs i vissa fall av en chef – en verkställande direktör , VD, men företräds alltid av en styrelse, gärna med god erfarenhet, affärskontakter och olika kunskaper och bakgrunder. Styrelsen består antingen av en eller ett par ledamöter samt åtminstone en suppleant. Företaget och dess styrelse kan också välja att ha tre stycken ledamöter och på så vis ingen suppleant. I de fallen en VD utnämns är det styrelsens uppgift att utse denne. För delägarna öppnas möjligheten att kunna påverka upp under bolagsstämman där deltagare tillsätter aktiebolagets styrelse och revisor. Under denna stämma kan delägarna även påpeka och ta upp riktlinjerna för den samägda verksamheten. Om aktiebolaget är ett enmansbolag gäller likväl dessa regler.  Det enda undantaget gäller för revisorns posten. Mindre bolag behöver inte ha en revisor, men räkenskaperna måste absolut revideras en gång per år.

Precis som en enskild firma måste man söka F-skatt om man ska starta aktiebolag. Efter att man har registrerat bolaget är det öppet för att söka F-skatt, men också momsregistrering och arbetsgivarregistrering på Skatteverkets hemsida.

image

admin
Date published: Nov. 15, 2022

Vårt kundcenter

08 123 503 29

 

Måndag-fredag: 10:30-17:00

Lördag-söndag: stängt

Helgdag: stängt

Hitta mer information

Starta aktiebolag

Nyhetsartiklar

Om Oss

Kontakta oss


Följ oss på

Loading