Tack för din beställning! Ditt order nummer är

 

Fyll ut företagets uppgifter nedan

Lock

Styrelse

Styrelsen måste bestå av minst en styrelseledamot och en styrelsesuppleant eller tre ordinarie ledamöter. En ordförande måste alltid utses när styrelsen består av två eller fler ordinarieledamöter. Fyll i personnummer nedan, då hämtas adressuppgifterna automatiskt.

Styrelsemedlem #1

Lock

Aktieägare

Den som äger aktier i ett företag kallas aktieägare. Både juridiska personer och fysiska personer kan äga aktier. Aktieägare kan bo och vara medborgare i vilket land som helst. Välj aktieägare genom snabbvalet om de också är styrelsemedlemmar, du kan lägga till så många aktieägare du önskar.
Lock

Aktiekapital & aktiefördelning

Du kan välja mellan att starta med pengar, apport eller bägge delar. Minsta aktiekapital är idag 25 000 kr. Välj sedan antal aktier bolaget skall ha, aktierna fördelas automatiskt jämnt mellan aktieägarna som fyllts ut på föregående sida. Du kan fritt ändra i fälten men samtliga aktier måste fördelas.
Lock

Firmatecknare

Bolagets styrelse tecknar enligt lag dess firma. Styrelsen kan också bemyndiga en styrelseledamot, VD eller annan person att teckna firman. VD har enligt lag firmateckningsrätt för löpande förvaltningsåtgärder.

Firman tecknas av