Starta aktiebolag under 5 minuter

Dina stiftelsedokument skickas direkt till dig inom 24 timmar. Paketet inkluderar många användbara tjänster för dig som ska starta aktiebolag första gången. Du betalar endast för frakten, 499Kr + moms

  Slipp personligt ansvar

  Lägre skatt med utdelning

  Fulla avdragsrättigheter

  Statligt ansvarsskydd

Fyll i dina uppgifter

Börja här
Börja här

Så fungerar aktiebolagets styrelse

Det finns många begrepp man måste känna till när man startar ett aktiebolag, styrelse är ett av dem. Styrelsen består av de personer som leder verksamheten i företaget. Den utses av aktiebolagets stiftare. Styrelsen utser sedan en ordförande och i vissa fall även en VD (verkställande direktör).


Vad består en styrelse av?


Medlemmarna i styrelsen kallas för styrelseledamöter. För att bli medlem i ett aktiebolags styrelse måste man vara minst 18 år gammal. Man får heller inte ha försatts i konkurs, ha näringsförbud eller ha en förvaltare. Vanligast är att styrelseledamöterna väljs för ett år i taget, men de kan sitta kvar på sina poster i upp till fyra år om man föredrar detta. Det är viktigt att styrelseledamöterna har stort förtroende bland företagets ägare.


Om det finns minst två styrelseledamöter måste en ordförande väljas. Detta görs av styrelsen. Publika aktiebolag måste också ha en VD som också utses av styrelsen och tar hand om företagets löpande förvaltning. För att se till så att det alltid finns någon som kan ta styrelsemedlemmarnas plats finns det även styrelsesuppleanter. De ska vara beredda att ersätta en styrelsemedlem vid till exempel dödsfall, avgång eller frånvaro.


Styrelsens uppgifter


Styrelseordförandens uppgift är att övervaka och leda styrelsens arbete. Styrelsemedlemmarna ska tillsammans leda verksamheten. I det ingår att övervaka bokföringen, bedöma företagets ekonomiska situation, se till att skatter blir inbetalda och begära in rapporter från företagets ledning för att följa företagets utveckling. Ett aktiebolags styrelse tar också fram en arbetsordning för sitt arbete varje år, samt fungerar som firmatecknare för företaget.


Några av de viktigaste uppgifterna för styrelsen är bolagsstämman och årsredovisningen. Om årsredovisningen inte skickas in i tid kan styrelsemedlemmarna bli personligt ansvariga för företagets förpliktelser. Det är majoritetsbeslut som gäller i ett aktiebolags styrelse. Därmed krävs att över hälften av styrelseledamöterna är närvarande om ett beslut ska kunna fattas.


Även om styrelsesuppleanterna oftast inte deltar i styrelsens arbete så ska de hålla sig uppdaterade på det som sker i företaget för att vara beredda att ta över en plats i styrelsen om så behövs.


Få vår hjälp med att starta upp ditt aktiebolag


Det är betydligt enklare än man kan tro att starta ett aktiebolag. Med vår hjälp kan du komma igång direkt genom en enkel ansökan här på sidan. Så fort vi fått dina uppgifter om företaget kontrolleras de och skickas sedan vidare till myndigheterna för registrering. Inom bara några dagar får du ditt nya företags organisationsnummer och kan starta din verksamhet.

image

admin
Date published: Nov. 15, 2022

Vårt kundcenter

08 123 503 29

 

Måndag-fredag: 10:30-17:00

Lördag-söndag: stängt

Helgdag: stängt

Hitta mer information

Starta aktiebolag

Nyhetsartiklar

Om Oss

Kontakta oss


Följ oss på

Loading