Vi använder cookies. När du använder vår webbplats så godkänner du därmed även användandet av cookies.X

Antal bolagsregistreringar utförda
  • 2
  • 2
  • 3
  • 3
  • 9

Starta handelsbolag – ansök om tillstånd som krävs för din verksamhet

För många branscher finns det tillstånd som du behöver söka för din verksamhet. Tillstånd behövs i branscher som skola, vård, energi, miljö mm. Här finns information för dig som ska starta handelsbolag och behöver ansöka om tillstånd.

Ansökning av tillstånd

När du bestämt dig för att starta handelsbolag bör du kolla upp om och vilka tillstånd som behövs för din verksamhet samt om du behöver registrera eller anmäla din verksamhet till en eller flera myndigheter. Vanligast är att du söker tillstånd via blankett hos den aktuella myndigheten eller via myndighetens e-tjänster, när detta erbjuds.

De flesta tillstånd ges av lokala och regionala myndigheter som tex kommuner, länsstyrelsen och polismyndigheten. Det finns tillstånd som söks på nationell nivå och det är tillstånd från Livsmedelsverket samt Datainspektionen. Hur lång handläggningstiden är varierar mellan de olika myndigheterna men tänk på att det alltid är bra att vara ute i god tid. Vissa tillstånd medför en avgift och beloppet för avgiften är olika för olika tillstånd.


Om du får avslag på din ansökan

Om du inte är helt nöjd med ditt beslut eller till och med har fått ett avslag på din ansökan kan du begära en omprövning eller överklaga beslutet. Vi kommer nu beskriva hur du begär en omprövning samt en överklagan.

Begära omprövning

Du kan begära att en myndighet omprövar sitt beslut. Din begäran ska göras skriftligt och i din begäran behöver du skriva med varför beslutet ska omprövas samt varför du tycker att myndighetens beslut är felaktigt. Hittar myndigheten ny information eller nya omständigheter, som gör att de anser att deras första beslut var felaktigt, kan de ändra sitt beslut. Det finns också en skyldighet hos myndigheter att själva ompröva och ändra beslut om de upptäcker att ett tidigare beslut är felaktigt.

Överklaga ett beslut

Om du bestämmer dig för att för att överklaga ett beslut ska du göra detta till ett högre organ. Oftast är ett högre organ en domstol men det kan i vissa fall vara en myndighet. Från det att en myndighet har tagit ett beslut har du 3 veckor på dig att skriva en överklagan. Din överklagan ska du rikta till den myndighet som du överklagar till även om du överklagan ska lämna in den till myndigheten som fattade beslutet. Din överklagan ska göras skriftligt och du behöver skriva med varför du tycker att beslutet ska omprövas och varför du tycker att myndighetens beslut är felaktigt. När du har skrivit klart din överklagan ska den lämnas in till den myndighet som fattade beslutet. Anledningen till detta är att myndigheten som fattade beslutet ska få en möjlighet att ompröva sitt beslut. Om myndigheten omprövar och ändrar sitt beslut faller överklagan.

Starta aktiebolag under 5 minuter

Fyll i dina uppgifter

image
David Hagberg  117 visningar
Senast uppdaterad: 2019-02-15 16:12
businessman