Starta aktiebolag under 5 minuter

Dina stiftelsedokument skickas direkt till dig inom 24 timmar. Paketet inkluderar många användbara tjänster för dig som ska starta aktiebolag första gången. Du betalar endast för frakten, 499Kr + moms

  Slipp personligt ansvar

  Lägre skatt med utdelning

  Fulla avdragsrättigheter

  Statligt ansvarsskydd

Fyll i dina uppgifter

Börja här
Börja här

Starta aktiebolag – så gör du för att söka de tillstånd som behövsHär söker du tillstånd

När du har bestämt dig för att starta aktiebolag är det bra om du kollar upp ifall din verksamhet behöver något eller några tillstånd, registrering eller anmälan till en eller flera myndigheter. Tillståndet söker du via en blankett hos den aktuella myndigheten eller via myndighetens e-tjänster, när detta erbjuds.

Här söker du tillstånd

Vissa tillstånd ges av lokala och regionala myndigheter som t.ex kommuner, länsstyrelsen och polismyndigheten. I dagsläget finns det även 2 myndigheter som har hand om hela landet och det är Livsmedelsverket samt Datainspektionen. Tänkt på att det kan finnas viss handläggningstid för ditt tillstånd och att handläggningstiden kan variera för olika sorters tillstånd. För vissa tillstånd utgår det även en avgift och vilket belopp avgiften är på varierar.

Vad händer vid avslag på ansökan

Om du får avslag eller på annat sätt inte är nöjd med ditt beslut kan du begära en omprövning eller överklaga beslutet. Hur du gör en överklagan och vart du ska vända dig kan skilja sig åt mellan olika myndigheter samt om det gäller en överklagan eller en omprövning.

Omprövning

Är det en omprövning som ska göras så vänder du dig till den myndighet som har fattat beslutet. I din begäran om omprövning behöver du skriva hur du anser att beslutet ska ändras och varför du anser det. Myndigheten kan ändra sitt beslut om de anser att det har framkommit nya omständigheter eller ny information som gör att det första beslutet är felaktigt. Normalt sett leder aldrig en omprövning till ett mer negativt beslut än det tidigare. Myndigheter är också skyldiga att själva ompröva ett beslut om de upptäcker att beslutet är felaktigt.

Överklagan

I nästan alla fall kan du överklaga en myndighets beslut till ett högre organ. Ett högre organ kan vara en annan myndighet men oftast är det till en domstol. Om du vill överklaga ett beslut måste du göra det inom 3 veckor från det att du fick beslutet. En överklagan ska ske skriftligt och du behöver skriva med vilket beslut du vill överklaga, samt vad det är i beslutet som du vill ändra. Överklagan ska riktas till den myndighet du överklagar till, t.ex en domstol, men du ska alltid lämna in din överklagan till den myndighet som fattade beslutet. Detta är för att den beslutande myndigheten ska ha möjlighet att kunna ompröva sitt beslut först. Om myndigheten omprövar och ändrar sitt beslut faller överklagan.

image

admin
Date published: Nov. 15, 2022

Vårt kundcenter

08 123 503 29

 

Måndag-fredag: 10:30-17:00

Lördag-söndag: stängt

Helgdag: stängt

Hitta mer information

Starta aktiebolag

Nyhetsartiklar

Om Oss

Kontakta oss


Följ oss på

Loading