Starta aktiebolag under 5 minuter

Dina stiftelsedokument skickas direkt till dig inom 24 timmar. Paketet inkluderar många användbara tjänster för dig som ska starta aktiebolag första gången. Du betalar endast för frakten, 499Kr + moms

  Slipp personligt ansvar

  Lägre skatt med utdelning

  Fulla avdragsrättigheter

  Statligt ansvarsskydd

Fyll i dina uppgifter

Börja här
Börja här

Starta aktiebolag och bli företagare - så fungerar detBli företagare genom att starta ett bolag

Ett aktiebolag startas antingen av en eller flera personer, varav en av dessa måste vara bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller vara en juridisk person från ett land inom EES. Dessa personer är grundarna och de som är de ursprungliga företagarna. Aktier måste även tecknas av en eller flera av personerna inom bolaget och dessa aktier måste betalas. Även en stiftelseurkund måste upprättas. Detta består i att bland annat ange hur mycket varje aktie ska kosta samt ange personuppgifter för bolagets styrelseledamot och revisor. Startandet av ett aktiebolag kan ske antingen genom nybildande eller genom att du/ni köper ett bolag som redan finns. Här startar ni inget eget bolag men blir fortfarande företagare. Ett befintligt bolag kan köpas av revisorer eller advokater som tillhandahåller färdigregistrerade bolag så kallade lagerbolag.

Bolagsstämman för att göra aktiebolaget officiellt

Nästa steg i processen att starta bolaget är en bolagsstämma. Stämman ska utse en styrelse, en auktoriserad eller godkänd revisor (inte i alla fall) och i vissa fall även en verkställande direktör (vd). Dessa företräder sedan bolaget. Inför valet av dessa bör samtliga vara införstådda i att det i vissa fall är styrelsen och vd:n som är personligt ansvariga för företagets skulder. Det är sedan bolagsstämman som bland annat beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen, beslutar om bolagets vinster och förluster samt kan besluta om förändringar i bolagets aktiekapital. Går något snett är det även bolagsstämman som kan avsätta styrelsen och bestämma hur företaget ska upplösas. Bolaget tilldelas sedan ett organisationsnummer som en identitetsbeteckning. Detta nummer ska sedan finnas på bolagets alla brev, fakturor, orderblanketter samt på webbplatsen. 

Positiva och negativa sidor med att starta ett aktiebolag

Det finns självklart både positiva och negativa sidor med att bli företagare och starta ett aktiebolag. En skillnad mellan aktiebolag och andra bolagsformer är bland annat att aktiebolag har tyngre administration än andra företagsformer. Exempelvis ska ett aktiebolag varje räkenskapsår skicka in sin årsredovisning till Bolagsverket. Dessutom krävs det en stor kapitalinsats för att starta ett aktiebolag, något som för vissa kan vara ett problem. Aktiekapitalet ska vara minst 50 000 kronor för ett privat bolag och minst 500 000 för ett publikt bolag. Detta måste ni tänka på innan ni startar bolaget och blir företagare! Förutom detta har ägarna inte något personligt ansvar för företagets skulder. Detta är en av alla fördelarna med att starta ett aktiebolag. Skillnaderna mellan ett privat och publikt bolag är att publika bolag kan sprida sina aktier till allmänheten, något som privata inte kan.

image

admin
Date published: Nov. 15, 2022

Vårt kundcenter

08 123 503 29

 

Måndag-fredag: 10:30-17:00

Lördag-söndag: stängt

Helgdag: stängt

Hitta mer information

Starta aktiebolag

Nyhetsartiklar

Om Oss

Kontakta oss


Följ oss på

Loading