Starta aktiebolag under 5 minuter

Dina stiftelsedokument skickas direkt till dig inom 24 timmar. Paketet inkluderar många användbara tjänster för dig som ska starta aktiebolag första gången. Du betalar endast för frakten, 499Kr + moms

  Slipp personligt ansvar

  Lägre skatt med utdelning

  Fulla avdragsrättigheter

  Statligt ansvarsskydd

Fyll i dina uppgifter

Börja här
Börja här

Starta aktiebolag, en företagsform med många vinnareFör att få starta aktiebolag måste en startkapital finnas. Detta är ett så kalla aktiekapital som måste ligga på minst 50 000 kronor för privatpersoner. I vissa fall kan det finns en verkställande direktör i ett aktiebolag, men vanligast är att bolaget företrädes av en styrelse. Om aktiebolaget väljer att ha en verkställande direktör är det styrelsen som väljer denne. Styrelsen i sig väljs under bolagsstämman av eventuella delägare. Bolagsstämman måste bestå av minst en och högst två ledamöter samt en suppleant. En alternativ lösning kan vara ett det finns tre ledamöter och ingen suppleant. Detta är helt upp till delägarna eller ägaren. Ett tips till de som vill starta aktiebolag är att försöka välja duktiga och kunniga personer till styrelsen. Den den verkställande direktören bör också kunna sina saker bra. Olika erfarenheter, olika bakgrunder kan vara receptet på framgång för ett aktiebolag. Tänk på att affärskontakter och kunskap kan vara lösningen på mycket.

På denna bolagsstämma kan även delägarna säga till och lyfta, samt tala om aktiebolagets riktlinjer. Aktieägarna har även rätten till att vara med i beslutandet i aktiebolagets angelägenheter under bolagsstämman. På detta beslutade möte med aktieägarna väljs även revisor. Revisorn ska vara auktoriserad eller godkänd. Om man funderar på att starta aktiebolag som är något mindre behöver man inte ha en revisor. Förutom detta gäller reglerna rörande styrelseval och startkapital för både mindre och större aktiebolag.

När du ska starta aktiebolag ska man registrera bolag hos Bolagsverket. Efter registreringen erhåller aktiebolaget ett så kallat organisationsnummer som är detsamma som ens personnummer. I och med denna registrering bli bolaget en juridisk person. Att vara juridisk person innebär att aktiebolaget själv kan äga saker och ting, anställa personal i bolaget och teckna avtal med mera.

Ett aktiebolag är alltså en juridisk person, och som tidigare nämnt kan både en eller flera personer starta aktiebolag. Genom att registrera bolagets namn på Bolagsverket blir namnet skyddat i hela landet, utan undantag. Risken med att starta aktiebolag ligger endast i pengarna som den som är ägare eller delägare väljer att satsa i bolaget. Det finns alltså inget personligt ansvar när man ska starta aktiebolag, utan det ligger enbart i pengarna som investeras i aktier. Det kan dock förekomma att den verkställande direktören kan bli personligt betalskyldig om till exempel skatter inte betalas i tid eller inte alls. Styrelsen måste hela tiden ha en upprättad aktiebok i vilken de olika aktieägarna finns registrerade. Denna aktiebok ska vara tillgänglig och öppen för allmänheten hos företaget. Den potentiella vinst som aktiebolaget tjänar in delas i majoriteten av fallen ut i förhållande till det antal aktier som ägarna innehar.

Fel som kan uppträda – bra att veta när man ska starta aktiebolag

När man ska starta aktiebolag måste man veta att för varje år ska ska årsredovisningen skicka in  till Bolagsverket. Det är också viktigt att veta om man ska starta aktiebolag, att om inte bolagets årsredovisning skickas in i rättan tid gör gör sig företaget skyldigt till att betala förseningsavgift. Om denna försening bli lång kan aktiebolaget, eventuellt den verkställande direktören åtalas för bokföringsbrott – då det är ett  brott mot lagen.

 

image

admin
Date published: Nov. 15, 2022

Vårt kundcenter

08 123 503 29

 

Måndag-fredag: 10:30-17:00

Lördag-söndag: stängt

Helgdag: stängt

Hitta mer information

Starta aktiebolag

Nyhetsartiklar

Om Oss

Kontakta oss


Följ oss på

Loading