Starta aktiebolag under 5 minuter

Få dina stiftelsedokument direkt till din e-post inom 24 timmar. Paketet inkluderar många användbara tjänster för dig som ska starta aktiebolag första gången. Priset är 990 kr+ moms.

Fyll i dina uppgifter

Skillnaden mellan revisorer och redovisningskonsulter

Revisorer och redovisningskonsulter skiljer sig åt på flera punkter. Här ska vi urskilja dessa utöver bakomliggande faktorer som utbildningskrav och inte minst kostnaden för yrkes-gruppernas olika tjänster. Precis som alla andra tjänster på marknaden kan olika revisorer och redovisningskonsulter särskilja sig på detta område baserat på demografiska faktorer och antal års erfarenhet i branschen.


Vad är en revisor?

En auktoriserad eller godkänd revisor är utsedd av ägarna att granska företagets räkenskaper, årsredovisning och förvaltning. Han eller hon utför också arbetet enligt god revisionssed och styrs av ett särskilt regelsystem. Inte minst rapporterar revisorn resultatet av sin granskning genom en revisionsberättelse som offentliggörs via årsredovisningen. Han eller hon står också under tillsyn av Revisorsinspektionen. Det är bara de som fått behörighet av Revisorsinspektionen som får vara revisorer. Dessa är, godkända revisorer, auktoriserade revisorer och registrerade revisionsbolag. En revisor i ett aktiebolag måste vara minst 18 år och får inte vara i konkurs, ha förvaltare, ha näringsförbud eller ha rådgivningsförbud.

Grundregeln är att alla aktiebolag ska ha en revisor. Men trots det gäller detta krav inte alla aktiebolag. Detta krav ställs på aktiebolag i förhållande till hur nya och hur stora bolagen är. De aktiebolag som alltid måste ha revisor är publika aktiebolag. Men också aktiebolag som enligt särskild lagstiftning är skyldiga att ha revisor, exempelvis aktiebolag som bedriver bank- eller finansieringsrörelse. Aktiebolag med en särskild begränsning av vinstutdelningen är också skyldiga att ha revisor. Men andra aktiebolag kan välja att ta bort kravet på revisor om de inte når upp till två av tre värden för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren. Dessa värden är att ha fler än 3 anställda (i medeltal), mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning eller mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning.

Vad är en redovisningskonsult?

Efter att ha benat ut vad en revisor är och gör ska vi nu gå vidare till redovisningskonsulten. En auktoriserad redovisningskonsult hjälper sin kund löpande under året med till exempel lön, fakturering och bokföring. Han eller hon hjälper också företaget med konsultation och rådgivning.

 

image
David Hagberg  1201 visningar
Senast uppdaterad: 2/13/2019 4:10 PM

Vårt kundcenter

08 123 503 29

 

Måndag-fredag: 9:30-17:00

Lördag-söndag: stängt

Helgdag: stängt

Följ oss på

facebook instagram youtube
footer desktop
footer mobile