Starta aktiebolag under 5 minuter

Dina stiftelsedokument skickas direkt till dig inom 24 timmar. Paketet inkluderar många användbara tjänster för dig som ska starta aktiebolag första gången. Du betalar endast för frakten, 499Kr + moms

  Slipp personligt ansvar

  Lägre skatt med utdelning

  Fulla avdragsrättigheter

  Statligt ansvarsskydd

Fyll i dina uppgifter

Börja här
Börja här

Huvudregeln bedömer fåmansföretagFöretag skiljer sig från varandra på många olika sätt. Olika bolagsformer innebär att företagaren ha olika rättigheter och skyldigheter att förhålla sig till.

Om ett företag endast har ett fåtal ägare finns speciella regler. Till största del handlar dessa regler om hur beskattningen av utdelning från fåmansföretaget, eller en kapitalvinst ska gå till. Inkomsten måste fördelas mellan tjänst och kapital. Syftet med de uppsatta reglerna om utdelning och kapitalvinst vid försäljning av aktier i fåmansföretag är att förhindra att inkomster som är arbetsinkomster behandlas som kapitalinkomster vid beskattningen.

Förutsättningen är förstås att man har fastställt att företaget är ett fåmansföretag.

Men det finns två sätt att göra en bedömning av om ett aktiebolag kan räknas som ett fåmansföretag eller inte. Det ena sättet utgår från att man ser till antalet ägare i företaget, vilket brukar kallas huvudregeln, det andra sättet är att se till oberoende av antalet delägare, vilket brukar kallas specialregel. Utländska juridiska personer är jämförliga med svenska aktiebolag och kan vara fåmansföretag.

Enligt den så kallade huvudregeln anses fåmansföretag vara aktiebolag där fyra eller färre delägare äger aktier som motsvarar mer än hälften av rösterna i företaget i fråga. Vid bedömningen av antalet personer som äger en del i företaget ska personer som ingår i samma krets av närstående anses som en person.

I den s.k. närståendekretsen ingår far- och morföräldrar, föräldrar, make, barn och barns make, syskon, syskons make och barn. Barn omfattar även styvbarn och fosterbarn. Makar jämställs med personer som ingått registrerat partnerskap. Med makar jämställs även de som är sammanboende och som har eller har haft gemensamt barn eller varit gifta. Då en krets av närstående räknas som en person kan den faktiska ägarkretsen i ett fåmansföretag i praktiken vara mycket stor.

Fåmansföretag avser även företag där näringsverksamheten i fråga är uppdelad på olika verksamheter oberoende av varandra. Det krävs i ett sådant fall att en person genom sitt aktieinnehav, avtal eller på liknande sätt har den faktiska bestämmanderätten över en sådan verksamhetsgren. Samt att han eller hon kan förfoga över dess resultat.

Förhoppningsvis har detta gett en klarare bild av vad ett fåmansföretag är och hur bedömningen av ett sådant görs med huvudregeln.

image

admin
Date published: Nov. 15, 2022

Vårt kundcenter

08 123 503 29

 

Måndag-fredag: 10:30-17:00

Lördag-söndag: stängt

Helgdag: stängt

Hitta mer information

Starta aktiebolag

Nyhetsartiklar

Om Oss

Kontakta oss


Följ oss på

Loading