Starta aktiebolag under 5 minuter

Dina stiftelsedokument skickas direkt till dig inom 24 timmar. Paketet inkluderar många användbara tjänster för dig som ska starta aktiebolag första gången. Du betalar endast för frakten, 499Kr + moms

  Slipp personligt ansvar

  Lägre skatt med utdelning

  Fulla avdragsrättigheter

  Statligt ansvarsskydd

Fyll i dina uppgifter

Börja här
Börja här

Finansiera starten – externt eller internt
Om man ska starta företag är det viktigt att man har ett startkapital. Detta startkapital brukar huvudsakligen ägaren till företaget lägga ut. När man väljer att starta eget, starta aktiebolag är det framför allt ägaren som bär på den ekonomiska risken. Det gör ägaren genom att satsa eget kapital. I eget kapital inräknas det egna företagets alla tillgångar utan de skulder som företaget står inför. Det är i majoriteten av fallen alltså ägarens kapital som satsas på företagsidén vid start. Om man vill bli företagare bör man vara medveten om att situationer där skulderna är större än tillgångarna – det egna kapitalet är negativt - får företaget en fordran på ägaren. Det egna kapitalet är egentligen en skuld till ägaren från företagets sida när allt kommer omkring. Det egna kapitalet, den egna insatsen är i många fall, faktiskt i de flesta fallen, den avgörande faktorn för företagets framtid.

Naturligtvis kan det förekomma situationer då ägaren inte har tillräckligt mycket pengar i sin ägo för att kunna lägga ut det egna kapitalet. För att det ändå ska gå att att starta aktiebolag kan ägaren ta kontakt med en finansiär. Efter att den som vill bli företagare har vänt sig till en finansiär kan villkoren och typerna för hur finansieringen ska se ut anta olika former. Vanligast är att de antingen är affärsänglar, banklån, crowdfunding eller offentlig finansiering. Om en extern finansiering passar företaget bäst ska man som ägare vara medveten om inflytandet som man själv har reduceras. Påverkan över företagets verksamhet minskas och läggs över på långivaren. 

Vad för slags finansiering som passar ens egna företag bäst kan vara knepigt att veta. Men ett tips är att alltid tänka på vilka tillgångar som finns när man ska starta aktiebolag, vilka konsekvenser som en intern eller extern finansiering respektive kan medföra och hur stort kapitalbehov företaget har. Kapitalbehovet kan räknas ut på ett ungefär, genom att försöka skapa sig en bild över hur stora belopp som startkapitalet bör ligga på och på återkommande utgifter. Dessa löpande uppgifter bör i alla fall sträcka sig över en sexmånadersperiod för företaget. Glöm inte att, med i detta rekommenderas varmt att privata utgifter – kostnader – medtas i beräkningen. Detta för att inte hamna i en privat synnerligen oönskad ekonomisk situation.

Smarta drag man kan göra själv när man ska starta aktiebolag

I tankegången vid val av form av finansiering är det en bra idé att fundera på vad man faktisk kan göra själv. Kund och leverantör går att vårda på egen hand viket sparar utgifter. Även kontakter och erfarenheter kan ge ekonomiska fördelar. Man få vara smart när man ska starta företag. Man kan också skaffa sig ett sparat kapital innan man startar aktiebolag, vilket kan komma väl till pass. I början av företagets liv kan det gå trögt med inkomster. Samtidigt rullar utgifterna på för att företaget ska kunna leverera. Att då ha ett sparat kapital kan vara räddningen. Även att behålla ett gammalt jobb, eller att jobba extra kan och ge större trygghet. Detta gäller oavsett om inkomsterna inte existerar eller är väldigt låga.

 

 

image

admin
Date published: Nov. 15, 2022

Vårt kundcenter

08 123 503 29

 

Måndag-fredag: 10:30-17:00

Lördag-söndag: stängt

Helgdag: stängt

Hitta mer information

Starta aktiebolag

Nyhetsartiklar

Om Oss

Kontakta oss


Följ oss på

Loading