Starta aktiebolag under 5 minuter

Dina stiftelsedokument skickas direkt till dig inom 24 timmar. Paketet inkluderar många användbara tjänster för dig som ska starta aktiebolag första gången. Du betalar endast för frakten, 499Kr + moms

  Slipp personligt ansvar

  Lägre skatt med utdelning

  Fulla avdragsrättigheter

  Statligt ansvarsskydd

Fyll i dina uppgifter

Börja här
Börja här

Behöver du börja anställa? Bidrag som kan hjälpa till att anställa fler

Grundkrav på ditt företag
För att få anställningsstöd för att kunna anställa så har Arbetsförmedlingen ofta ett antal grundkrav på dig som arbetsgivare. Dessa är utformade för att sortera bort oseriösa aktörer och handlar mest om din ekonomiska skötsamhet och arbetsförhållanden.

För det första finns ett antal ekonomiska krav, du får exempelvis inte ha näringsförbud eller skatteskulder och inte heller betydande betalningsanmärkningar. Du måste också vara registrerad som arbetsgivare, betala lönen elektroniskt samt varje månad redovisa lön och avdragna skatter till skatteverket. Vad gäller arbetsvillkoren så måste du antingen ha kollektivavtal eller löner och försäkringar som motsvarar kollektivavtalet för din bransch. Slutligen så får du inte ha genomfört uppsägningar på grund av arbetsbrist under de senaste 12 månaderna.
Om du uppfyller dessa krav finns ett antal stödformer att tillgå beroende på vem du anställer och under vilka förhållanden.

Introduktionsjobb
Introduktionsjobbet är en stödform som finns till för dels personer som varit utan arbete en längre tid alternativt personer som är nyanlända. För att kunna söka ersättning för personen måste vederbörande vara inskriven hos arbetsförmedlingen, vara 20 år fyllda samt antingen vara nyanländ eller långtidsarbetslös. För att räknas som nyanländ så måste personen ha fått uppehållstillstånd de närmsta 36 månaderna. Man måste antingen ha genomgått en så kallad etableringsplan alternativt vara familjemedlem till en medborgare inom EU/EES.

För att räknas som långtidsarbetslös så måste man antingen delta i den så kallade jobb och utvecklingsgarantin alternativt ha deltagit i jobbgarantin för ungdomar i minst 200 dagar.
Det finns också ett antal restriktioner. Till exempel får man inte anställa någon i ledande ställning eller anställa sin maka eller make i sin enskilda firma, detta för att undvika missbruk.

Vilken ersättning utgår och vilka anställningsformer omfattas?
Ersättningen som utgår är 80% av lönekostnaden. I lönekostnaden ingår lön, arbetsgivaravgift, semesterlön, sjuklön. Endast bruttolönedelar upp till 20.000 kronor ersätts. Ersättningen utgår i normalfallet i 12 månader man kan förlängas med upp till 12 månader. Detta beroende på bedömningen av individens möjligheter på arbetsmarknaden.

Anställningsformerna som omfattas är tillsvidareanställning inklusive inledande provanställning samt tidsbegränsade anställningar. Anställningen kan vara på både hel och deltid.


Vad krävs av mig som arbetsgivare?
Syftet med introduktionsersättningen är att hjälpa personen in i arbetslivet. Det är därför viktigt att du som arbetsgivare har upprättat en tydlig arbetsbeskrivning. Du behöver också ha möjlighet att erbjuda handledning för att den anställde ska kunna komma in i arbetet. I vissa fall finns möjligt att vid behov få en handledningsersättning på 2000 kronor per månad för att täcka merkostnaden för handledningen. Anställningsvillkoren ska vara i linje med branschens kollektivavtal. Antingen genom att faktiskt kollektivavtal finns tecknat eller genom att villkoren ändå uppfyller kollektivavtalets minimikrav. I minimikraven ingår skyldigheten att teckna en rad försäkringar åt den anställde exempelvis tjänstegrupplivförsäkring, arbetsskadeförsäkring och tjänstepensionsförsäkring. Se till att räkna med dessa kostnader när du gör din kostnadskalkyl och tänk på att försäkringskostnaderna inte ingår i det underlag som du får ersättning för. Det är också viktigt att du kan sörja för en god arbetsmiljö enligt de krav som finns i arbetsmiljölagen.

Hur du får ut ersättningen
Du ska skicka redovisning varje månad och ersättningen betalas ut genom att ditt skattekonto krediteras med motsvarande summa. Krediteringen sker den 12:e varje månad, utom i januari då den sker den 17:e.

Lönebidrag - för anställda med funktionsnedsättning
För den som anställer personer med funktionsnedsättning finns den särskilda formen med lönebidrag. Hur stor del av lönekostnaderna som ersätts bedöms av arbetsförmedlingen från fall till fall i förhållande till personens förutsättningar på arbetsmarknaden.

För att få lönebidraget måste du anställa en person med funktionsnedsättning som antingen är arbetslös och anmäld hos arbetsförmedlingen, redan arbetar med lönebidrag hos annan arbetsgivare alternativt är sjukskriven från ett arbete vederbörande inte har möjlighet att återgå till. Du har också möjlighet att söka lönebidrag för en person som du redan har anställ, men som har varit frånvarande med hel aktivitetsersättning. Alternativ en person som tidigare har haft lönebidrag och återigen drabbas av nedsatt arbetsförmåga inom tre år.

Storleken på lönebidraget
Lönebidragets omfattning bedöms av arbetsförmedlingen utifrån den enskilda individens situation, arbetsförmåga och krav på anpassning. Ditt ansvar som arbetsgivare är att anpassa arbetet och arbetsuppgifterna efter den anställdes begränsningar. Som mest kan lönebidrag utgå i åtta års tid. Lönebidraget täcker för lönekostnader om max 18 300 kronor.

Vilka krav finns på anställningen?
För att anställningen ska vara lönebidragsgrundande så krävs att den uppfyller minimikravet för gällande kollektivavtal både i fråga om lön och försäkringsskydd. Observera att detta innebär att minimilönen beroende på kollektivavtal kan vara högre än de 18 300 kronor som täcks av lönebidraget. Tänk också på att kostnaderna för olika försäkringar inte ersätts av lönebidraget.

Summering

Anställningsstöd kan vara ett mycket fördelaktigt alternativ för dig som vill anställa, dels får du en anställd till en attraktiv kostnad och dels hjälper du en människa in på arbetsmarknaden. Tänk dock på att detta också medför ett ansvar och att du är beredd på det extraarbete det innebär att hjälpa den anställde att komma in i arbetsuppgifterna. Ett bra förslag är att ha en diskussion med din lokala arbetsförmedling innan du tar steget att att använda dig av anställningsstöd. De kan hjälpa dig med råd och tips samt allt det praktiska kring din ansökan.

image

admin
Date published: Nov. 15, 2022

Vårt kundcenter

08 123 503 29

 

Måndag-fredag: 10:30-17:00

Lördag-söndag: stängt

Helgdag: stängt

Hitta mer information

Starta aktiebolag

Nyhetsartiklar

Om Oss

Kontakta oss


Följ oss på

Loading