Starta aktiebolag under 5 minuter

Få dina stiftelsedokument direkt till din e-post inom 24 timmar. Paketet inkluderar många användbara tjänster för dig som ska starta aktiebolag första gången. Priset är 990 kr+ moms.

Fyll i dina uppgifter

Vad är ett fåmansföretag?

Fåmansföretag enligt huvudregeln

När du ska starta företag är det viktigt att du är införstådd med allt vad bolagsformer heter. Om du redan vet hur du ska starta upp ditt företag har du kommit långt men har du fördjupad kunskap om olika bolagsformer. En sådan enkel sak som att fåmansföretag avses, enligt huvudregeln, aktiebolag.

Vet du vad ett fåmansföretag är? Med fåmansföretag avses, enligt huvudregeln, aktiebolag där fyra eller färre delägare äger aktier som motsvarar mer än hälften av rösterna i företaget. Vid bedömningen av hur många personer som äger del i företaget ska personer som ingår i samma krets av närstående anses som en person.

Läs mer om hur du startar aktiebolag här!

Men vilka ingår då i en sådan krets? Jo i den s.k. närståendekretsen ingår följande personer: far- och morföräldrar, föräldrar, make, barn och barns make, syskon, syskons make och barn. Med barn menas även styvbarn och fosterbarn. Med makar jämställs även personer som ingått registrerat partnerskap. Vidare jämställs med makar även de som är sammanboende och som har eller har haft gemensamt barn eller tidigare varit gifta. Eftersom en krets av närstående räknas som en person kan den faktiska ägarkretsen i ett fåmansföretag i praktiken vara mycket stor.


Utdelning från fåmansföretaget

Reglerna handlar till stor del om hur en utdelning från fåmansföretaget ska beskattas. Eller en kapitalvinst man gör om man säljer sitt fåmansföretag ska beskattas. Inkomsten ska fördelas mellan inkomstslagen tjänst och kapital. Syftet är att förhindra att inkomster som är arbetsinkomster behandlas som kapitalinkomster vid beskattningen.

Utdelningen från dina aktier kan komma att beskattas i både inkomstslagen kapital och tjänst. Den beskattas till en viss gräns i inkomstslaget kapital med 20 %. Dvs 30 % på 2/3 av utdelningen. Den del som överstiger denna gräns (gränsbeloppet) beskattas i inkomstslaget tjänst. Gränsbeloppet kan räknas fram på två olika sätt. Ett av dessa är huvudregeln. Gränsbeloppet beräknas vid årets ingång och tillgodoräknas den som då äger andelen.

Om du inte utnyttjar ditt gränsbelopp fullt ut i samband med utdelningen får du spara resterande del till nästa år eller till en eventuell försäljning av aktierna under året. Den delen kallas då sparat utdelningsutrymme. Du får dessutom räkna upp det sparade utdelningsutrymmet med en ränta. Räntan för inkomståret 2017 uppgår till 3,27 %.

Om du känner att du tagit dig vatten över huvudet

När du har läst detta är du förhoppningsvis klokare på vad ett fåmansföretag är. Men om det känns som om det finns oväntade överraskningar som du inte hade räknat med när du ska starta upp ett aktiebolag kan du få hjälp med detta. Det finns kunniga proffs som kan ge dig den rådgivning du behöver. Via starta-aktiebolag.se får du bra information om just hur du startar upp ett aktiebolag på bästa möjliga sätt!

image
David Hagberg  1031 visningar
Senast uppdaterad: 2/15/2019 2:08 PM

Vårt kundcenter

08 123 503 29

 

Måndag-fredag: 9:30-17:00

Lördag-söndag: stängt

Helgdag: stängt

Följ oss på

facebook instagram youtube
footer desktop
footer mobile