Starta aktiebolag under 5 minuter

Få dina stiftelsedokument direkt till din e-post inom 24 timmar. Paketet inkluderar många användbara tjänster för dig som ska starta aktiebolag första gången. Priset är 990 kr+ moms.

Fyll i dina uppgifter

Starta företag med rätt uppehållstillståndNär du har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd och kan försörja dig kan du i vissa fall få ett permanent uppehållstillstånd. För att en företagare ska få ett permanent uppehållstillstånd måste den visa att den kan försörja dig. Det måste finnas tillräckligt med kapital för att driva företaget och försörja företagaren i minst två år framåt i tiden. Om du som precis flyttat till Sverige planerar att starta företag är detta viktigt att tänka på. Åtminstone om du har för avsikt att bo i landet en längre tid.

Men även om du kan få ett permanent uppehållstillstånd är det viktigt att du ansöker om förlängning innan ditt tidsbegränsade tillstånd tar slut. Du har rätt att arbeta och starta företag om du sökt asyl. Men även du som har tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av synnerligen eller ömmande omständigheter, eller verkställighetshinder får starta företag i Sverige. Om du ansöker om förlängning innan det tidigare tillståndet har gått kan du fortsätta arbeta och driva ditt företag tills Migrationsverket har fattat beslut. Uppfyller du kraven har du rätt till permanent uppehållstillstånd.

Permanent uppehållstillstånd kräver påvisad god branscherfarenhet. Samt tidigare erfarenhet av att driva ett eget företag. Du ska ha relevant kunskap i svenska och/eller engelska. Därtill ska du styrka att du är den som driver företaget. Du ska också styrka att du har det avgörande ansvaret och äger minst hälften av företaget. Du måste visa att ditt företag har en ekonomi i balans. Att du kan försörja dig. Samt att du kommer att kunna försörja dig två år framåt. Det är Migrationsverket som bedömer din näringsverksamhet.

När du ansöker ska du skicka med köpekontrakt. Eventuella lånehandlingar för köpet av företaget ska också med. Därtill ska handelsbolagsavtal eller aktiebok med. En bankhandling som visar att du betalt köpesumman, eller din del av köpesumman ska också finnas med i ansökan. De kontrakt med kunder eller leverantörer och lokaler som finns ska bifogas. Glöm inte heller att bifoga de två senaste årsboksluten eller årsredovisningarna.

Balans- och resultatrapport för den tid du drivit företaget fram till och med föregående månad ska finnas med i ansökan. Missa inte att ha med ett skattekontoutdrag från det att du köpt företaget fram till idag. Ett bankkontoutdrag från företagskontot från det att du köpt företaget fram till idag. Samt lönespecifikationer från det att du köpt företaget fram till idag, om du driver ett aktiebolag. En kopia på deklarationshandlingar för dig själv och ditt företag ska också med. Kursintyg eller bevis på att du kan svenska och/eller engelska, examensbevis, samt arbetsgivarintyg får du inte glömma. Registreringsbevis för företag som du haft eller har utanför Sverige måste finnas med. Eventuella tillstånd för din specifika verksamhet ska du också ta upp.

Så går det om du med tidsbegränsat uppehållstillstånd inte ansöker

Om du inte ansöker om förlängning innan ditt uppehållstillstånd går ut har du inte rätt att arbeta i väntan på ett beslut, och du riskerar att förlora vissa förmåner, till exempel etableringsinsatser, studiebidrag eller föräldrapenning. Migrationsverket kan fatta beslut om permanent uppehållstillstånd tidigast dagen efter att ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd tagit slut. Om du inte uppfyller villkoren för permanent uppehållstillstånd kan du få ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd förlängt om du fortfarande behöver skydd. 

image
David Hagberg  1217 visningar
Senast uppdaterad: 3/29/2019 3:53 PM

Vårt kundcenter

08 123 503 29

 

Måndag-fredag: 9:30-17:00

Lördag-söndag: stängt

Helgdag: stängt

Följ oss på

facebook instagram youtube
footer desktop
footer mobile