Vi använder cookies. När du använder vår webbplats så godkänner du därmed även användandet av cookies.X

Antal bolagsregistreringar utförda
  • 2
  • 3
  • 1
  • 6
  • 6

Starta aktiebolag och förstå aktierFöretag finns det över hela världen i olika former. På de allra flesta håll kan du starta aktiebolag i någon form. Strukturen för dessa kan skilja sig lite från land till land och olika delar av världen, men alla är uppbyggda av aktier. Men vad är då aktier i Sverige?

Aktier är en ägarandel i ett aktiebolag. En aktie ger bland annat rätt till en del av företagets vinst och rösträtt vid bolagsstämman. Beroende på hur många aktier en aktieägare har i ett bolag avgör det hur stort inflytande denne har rätt till. Den procentuella andelen av det totala aktiekapitalet som finns i bolaget avgör detta inflytande. Det är därför en stor förmån att äga minst 51% av aktierna i ett bolag eftersom man enväldigt kan fatta majoritetsbeslut.

Små aktiebolag har ofta bara en ägare som många gånger äger 100 % av aktiekapitalet. När man startar aktiebolag i Sverige motsvarar detta 50 000 kronor.

Men även om det kan vara förmånligt att vara ensam ägare så betyder det inte alltid att det är den bästa lösningen. Man kan vara flera delägare. Aktiva eller passiva. Om alla är aktiva och driver bolaget kan det vara nyttigt för bolaget genom att flera olika sorters kompetens antagligen finns att tillgå än det skulle ha gjort om det bara var en ägare.

Starta aktiebolag med rätt person

Samtidigt är det viktigt att om det ska finnas flera delägare som delat upp ägarskapet mellan sig att man passar bra ihop. Det är viktigt att man kompletterar varandra på ett bra sätt. Det är förödande för bolaget om det uppstår en tvist mellan parterna inom aktiebolaget.

Om du känner att du vill veta mer om aktiebolag och aktier finns det givetvis experthjälp att få. 

Starta aktiebolag under 5 minuter

Fyll i dina uppgifter

image
David Hagberg  73 visningar
Senast uppdaterad: 2019-03-29 15:51
businessman