Starta aktiebolag under 5 minuter

Få dina stiftelsedokument direkt till din e-post inom 24 timmar. Paketet inkluderar många användbara tjänster för dig som ska starta aktiebolag första gången. Priset är 990 kr+ moms.

Fyll i dina uppgifter

Starta aktiebolag – hantera avtal

Vad är ett avtal?

Ett avtal är en överenskommelse mellan 2 eller flera parter. När man talar om ett avtal menar man ofta dokumentet där själva överenskommelsen är nedskriven. Vanliga uttryck är ingå, träffa eller sluta ett avtal. Det betyder att parterna har avtalat om något. Du som ska starta aktiebolag kommer tidigt att ingå avtal. Kanske ett hyresavtal för din lokal eller ett avtal med en eller flera leverantörer.

Varför ingå avtal?

Avtal behövs i många situationer av ditt företagande. Som nämndes innan kan det vara för att skriva ett hyresavtal. Det kan också vara för att få bättre priser av en leverantör. Beroende på vad avtalet gäller kan det vara olika komplext. Från ett enkelt avtal som kan vara i form av ett kvitto till ett mer avancerat avtal på flera hundra sidor. Om det går bra för ditt företag är det kanske dags att anställa och då behöver du skriva ett anställningsavtal med personen som ska börja arbeta i ditt företag.


Anställningsavtal

Om du ska skriva anställningsavtal är det vissa uppgifter som du måste lämna skriftligt i avtalet:

 • Arbetsgivarens och den anställdes namn och adress.
 • Datum för då anställningen börjar gälla.
 • Var arbetet ska utföras. Om den anställde inte ska ha en speciell arbetsplats behöver det förklaras i avtalet.
 • Arbetsuppgifter, roll eller tjänstetitel.
 • Vad det är för anställningsform som gäller tex tillsvidare, begränsad tid eller provanställning.
 • Vid tillsvidareanställning behöver du ha med uppsägningstid eller en hänvisning till LAS eller kollektivavtal.
 • Om anställningen är en begränsad tid ska anställningens sista dag framgå i avtalet. Samma sak gäller vid en provanställning, då ska det framgå när prövotiden är slut.
 • Ingångslön samt eventuella förmåner.
 • Hur ofta lönen ska betalas ut och vad som är löneperioden.
 • Hur mycket den normala arbetstiden är för en dag eller en vecka.
 • Villkor för semester och eventuell förskottssemester.
 • Om du som arbetsgivare är ansluten till kollektivavtal eller inte.
 • Villkor för utlandsjobb om den anställde ska vara iväg längre än en månad.
 • Vilka försäkringar som du som arbetsgivare kommer att teckna för den anställde.

Att hålla dina avtal

Avtal ingås frivilligt och när du ingår ett avtal är det viktigt att både du och den du ingår avtal med kan lita på att avtalet kommer att hållas. Det är en förutsättning för att du ska kunna göra bra affärer. Den som inte håller ett avtal kan bli ställd till ansvar för det.

Avtalsprocessen

Hur ett avtal ska ingås är reglerat i avtalslagen. Enkelt kan man säga att det krävs tre delmoment för att ett avtal ska ingås.

 • Ett anbud, dvs ett erbjudande eller en offert
 • En accept eller ett svar på erbjudandet
 • Att det är samma innehåll i anbudet och accepten

Skribent: Rasmus Orsén 

image
David Hagberg  1043 visningar
Senast uppdaterad: 2/1/2019 1:56 PM

Vårt kundcenter

08 123 503 29

 

Måndag-fredag: 9:30-17:00

Lördag-söndag: stängt

Helgdag: stängt

Följ oss på

facebook instagram youtube
footer desktop
footer mobile