Starta aktiebolag under 5 minuter

Dina stiftelsedokument skickas direkt till dig inom 24 timmar. Paketet inkluderar många användbara tjänster för dig som ska starta aktiebolag första gången. Du betalar endast för frakten, 499Kr + moms

  Slipp personligt ansvar

  Lägre skatt med utdelning

  Fulla avdragsrättigheter

  Statligt ansvarsskydd

Fyll i dina uppgifter

Börja här
Börja här

Riskkapital och andra finansieringsformer

När du ska starta företag finns det en lång rad olika finansieringsmöjligheter att tillgå. I regel finansieras företaget genom en kombination av dessa möjligheter. Några exempel på finansieringsformer som finns att tillgå vid uppstarten är ägarkapital, bankfinansiering & banklån, riskvilliga krediter och riskkapital. Det finns också alternativa lösningar som till exempel affärsänglar, kundfinansiering, bidrag och offentlig finansiering. Dessutom finns det leverantörskrediter, factoring och leasing. Bara för att nämna några former av finansieringsmöjligheter när du ska starta företag.

Men ett antal faktorer påverkar vilka finansieringsformer du bör välja. Det är inte alltid så lätt när man ligger i startgroparna att veta vilken väg man ska ta. Faktorer som påverkar kan vara din privatekonomi, ditt företags nuvarande ekonomi, befintlig finansiering, ditt syfte med företagandet och företagets strategi. Glöm inte att även redovisningsregler kan påverka dina finansieringsmöjligheter.


Tankarna före man handlar

Du som ska starta företag bör fundera igenom vilka faktorer som kan påverka ditt val. Bestäm dig tidigt för en finansieringsstrategi som svarar mot dina och ditt företags behov. När det kommer till finansiering är generellt huvudsakligen eget kapital den bästa formen för tillväxtföretagare. Om detta är möjligt. Du behåller då kontrollen och inflytandet över företaget. Det är en stor trygghet för dig som företagare.

Egna pengar och besparingar är den vanligaste formen av finansiering. Det krävs nästan alltid att du ska gå in med eget kapital om någon annan part, t ex banken, affärsängel, eller EU-bidrag, ska vara med och medfinansiera. De vill ju veta att du menar allvar och är benägen att ta en risk med ditt företagande. De vill veta att du tänker satsa på det du gör. Annars är det inte en värdig investering för dem.

Vad är riskkapital och venture capital?

Med riskkapital menas en investering som görs i ett företags egna kapital. I regel är detta aktiekapitalet. Läs mer om hur du startar ett aktiebolag på starta-aktiebolag.se.

I korthet innebär det att investeraren går in som delägare. Därmed tar han eller hon en högre risk jämfört med till exempel en långivare. Riskkapital är med andra ord ett tämligen vitt begrepp. Det kan delas upp i olika former. När vi talar om riskkapital avses dock oftast sådant kapital som investeras i onoterade bolag. Det investeras ofta i kombination med kompetens och ett aktivt ägarengagemang. Ett så kallat venture capital.

image

admin
Date published: Nov. 15, 2022

Vårt kundcenter

08 123 503 29

 

Måndag-fredag: 10:30-17:00

Lördag-söndag: stängt

Helgdag: stängt

Hitta mer information

Starta aktiebolag

Nyhetsartiklar

Om Oss

Kontakta oss


Följ oss på

Loading