Starta aktiebolag under 5 minuter

Få dina stiftelsedokument direkt till din e-post inom 24 timmar. Paketet inkluderar många användbara tjänster för dig som ska starta aktiebolag första gången. Priset är 990 kr+ moms.

Fyll i dina uppgifter

Revisor behövs även i en ideell föreningRevisionslagen är begränsad för de ideella föreningarnas att gälla endast om de är skyldiga att upprätta årsredovisning. Bara stora föreningar ställs krav på auktoriserad eller godkänd revisor.

I mindre föreningar är uppdraget som revisor oftast ett förtroendeuppdrag och helt ideellt. Men även om det där inte finns några formkrav, bör man se till att revisorn eller revisorerna uppfyller vissa kvalifikationer. Sådana kvalifikationer kan vara att revisorn har förtroende från samtliga intressenter samt har tillräckliga kunskaper i och erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden för att kunna utföra sitt uppdrag. Revisorn bör vara oberoende gentemot föreningsledningen, inte omyndig och inte vara försatt i konkurs.

Revisorerna väljs vid årsmötet och är ansvariga inför detta. De har under sitt ansvar att granska ekonomin och göra förvaltningsrevision. Den ekonomiska granskningen omfattar bland annat genomgång och kontroll av räkenskaperna, inventering av tillgångarna, kontroll av att de ekonomiska handlingarna förvaras på ett tryggt och säkert sätt, kontroll av att gällande kontoplan efterlevs, kontroll av att betryggande försäkringar finns tillhanda samt kontroll av att alla skyldigheter mot samhället fullgjorts.

Förvaltningsrevisionen har i huvudsak två syften. Det är att kontrollera att styrelsen har skött förvaltningen på ett riktigt sätt och att undersöka om styrelsens förvaltning stämmer överens med stadgarna, ändamålet i föreningen och föreningsstämmans beslut.

image
David Hagberg  1583 visningar
Senast uppdaterad: 4/2/2019 10:35 AM

Vårt kundcenter

08 123 503 29

 

Måndag-fredag: 9:30-17:00

Lördag-söndag: stängt

Helgdag: stängt

Följ oss på

facebook instagram youtube
footer desktop
footer mobile