Starta aktiebolag under 5 minuter

Få dina stiftelsedokument direkt till din e-post inom 24 timmar. Paketet inkluderar många användbara tjänster för dig som ska starta aktiebolag första gången. Priset är 990 kr+ moms.

Fyll i dina uppgifter

Praktiska avdrag för den som startar företag som fri kulturarbetareAvdrag för arbetsrum i din egen bostad är ett av alla avdrag som du kan få, förutsatt att du har en särskilt inrättad del i bostaden som du använder din verksamhet till.

Du kan få avdrag för en skälig del av bostadskostnaderna. Hyra, vatten och el. Men med särskilt inrättad del menas att denna del av bostaden inte kan användas privat.

Exempel kan vara en musikstudio eller en ateljé. Varje fall bedöms i dessa lägen enskilt.

Om du inte har något särskilt inrättat arbetsrum i din bostad och du har jobbat minst 800 timmar i hemmet kan du få avdrag med ett schablonbelopp på 2 000 kronor per år om du bor i villa.

Bor du i bostadsrätt eller hyreslägenhet kan du få avdrag med ett schablonbelopp på 4 000 kronor.

Men avdragen tar inte slut här. Alla som startar företag får göra avdrag för resekostnader som hör till den verksamhet som drivs.

När detta ska ske är det viktigt att kunna visa på resans betydelse verksamheten, så att resan inte räknas som en personlig levnadskostnad.

Det är viktigt att hålla isär företagets utgifter och dina privata utgifter.

Kulturarbetares varulager är vanligtvis inte så stort. Även om det finns undantag, som kan vara betydande.

I undantagsfallen där någon startar företag som har ett stort varulager är det viktigt att varulagervärderingen sker på ett korrekt sätt.

När denna värdering görs ska de vanliga reglerna för varulagervärdering efterlevas. När man ska bestämma värdet på färdiga men ännu inte sålda verk tar man summan

av materialkostnader, värdet av anlitad arbetskraft och övriga direkta kostnader. Notera att du inte kan räkna in värdet av ditt eget arbete i lagervärdet.

Men vilka regler gäller vid försäljning av skisser och modeller nu då. I normalfallet bortser du från verk som tillkommit i experimentsyfte.

Exempel på sådana verk kan vara skisser och modeller. Om du det säljer en modell, dvs en skiss eller liknande, ska denna tas upp som en intäkt i näringsverksamheten.

Precis som vanligt.

Om du har ett överskott i din verksamhet kan du göra skattemässiga avsättningar när du deklarerar. Du jämnar således ut skatten mellan flera olika år.

Precis som andra företagare kan du som är kulturarbetare göra så kallad räntefördelning och göra en avsättning till periodiseringsfond eller expansionsfond.

Kulturarbetare har dessutom möjligheten att jämna ut skatten enligt de regler som finns för ackumulerad inkomst och upphovsmannakonto. 

Men om verksamheten går med förlust redovisar du ett underskott i denna. Huvudregeln för underskott i en näringsverksamhet är att det förs vidare till nästa år.

Underskottet kvittas då mot det årets vinst, alternativt läggs till det årets underskott. Underskottet kan således växa och föras vidare utan någon tidsbegränsning.

Fria kulturarbetare har också en annan möjlighet att använda sig av. Du kan välja att göra avdrag för ett underskott i näringsverksamheten direkt mot samma års

tjänsteinkomster genom ett allmänt avdrag.

Du får därmed göra ett avdrag utan någon beloppsbegränsning men bara för det aktuella årets underskott, det vill säga inte för det underskott du fört vidare till nästkommande år.

För att underskottet ska få kvittas mot tjänsteinkomster måste det vara av betydande storlek.

image
Hans Kahn  1744 visningar
Senast uppdaterad: 10/29/2021 11:06 AM

Vårt kundcenter

08 123 503 29

 

Måndag-fredag: 9:30-17:00

Lördag-söndag: stängt

Helgdag: stängt

Följ oss på

facebook instagram youtube
footer desktop
footer mobile