Starta aktiebolag under 5 minuter

Dina stiftelsedokument skickas direkt till dig inom 24 timmar. Paketet inkluderar många användbara tjänster för dig som ska starta aktiebolag första gången. Du betalar endast för frakten, 99Kr + moms

  Slipp personligt ansvar

  Lägre skatt med utdelning

  Fulla avdragsrättigheter

  Statligt ansvarsskydd

Fyll i dina uppgifter

Börja här
Börja här

Löneuttag ur ditt aktiebolag - belopp och regler att hålla koll på

Att ha koll på olika skatteregler och beloppsgränser kan vara ett bra sätt att minska skatten och öka behållningen i ditt aktiebolag. Nedan finner du viktiga belopp att hålla koll på.Ha koll på beloppsgränserna


Att ha koll på vilka beloppsgränser som gäller för olika beskattningar är ett enkelt men effektivt sätt att begränsa onödigt skatteuttag för en företagare. Observera att nedanstående belopp gäller för beskattningsåret 2018 och kan variera från år till år. Vissa belopp är basbeloppsbaserade medan andra belopp är politiskt fastställda i statsbudgeten. Därför kan proportionerna mellan beloppen variera från år till år. Tänk också på att den faktiska skatten kan påverkas på marginalen beroende på om du är medlem i ett trossamfund eller inte.


Den lägsta beloppsgränsen är 19 246 kronor per år, upp till detta belopp är en inkomst helt skattefri, en krona över detta belopp tillkommer nämligen pensionsavgifter. Nu är det ju ingen hög summa men kan vara relevant för vissa hobbyföretagare.


Nästa beloppsgräns att hålla koll på är gränsen för inkomstskatt och maximering av jobbskatteavdrag som för 2018 går vid 61 599 kronor. På denna inkomstnivå minimeras skatteuttaget och landar på ca 7 procent inklusive pensionsavgifter. Återigen en låg inkomst men det kan vara relevant för den som exempelvis studerar eller endast arbetar deltid som egen företagare. Observera dock att detta avser alla sammanräknade inkomster både från företaget och från eventuella anställningar, pensioner eller ersättningar ur socialförsäkringen till exempel sjukpenning eller föräldrapenning.


Vid 141 799 kronor per år så når du taket för det så kallade grundavdraget det vill säga den summa som är befriad från beskattning. Grundavdraget är konstruerat så att det är progressivt och det toppar på denna nivå.

Nästa relevanta nivå går vid 341 250 kronor per år, detta är ingen nivå i beskattningen som sådan utan den nivå du måste ligga på om du vill ha ut max sjukpenning från Försäkringskassan i händelse av sjukdom. Tänk på att du måste ha legat på denna nivå viss tid för att Försäkringskassan ska fastställa din SGI. Tänk också på att denna summa följer basbeloppet och inte förändringar i beskattningsnivåer. Vad gäller en annan socialförsäkringsnivå nämligen föräldrapenningen så är den gränsen högre och toppar först vid 455 000 kronor. Tänk också på att både sjukpenning och föräldrapenning inte räknas som arbetsinkomst och därför ej ger rätt till jobbskatteavdrag.


Nästa inkomstnivå är lite av en klassiker för alla företagare nämligen gränsen för statlig inkomstskatt. Detta är den punkt när progressiviteten i skattesystemet kickar in och av det skälet lägger sig många företagare precis under denna gräns i fråga om löneuttag. För beskattningsåret 2018 går denna gräns vid 468 799 kronor. Du som är egenföretagare och själv kan kontrollera ditt löneuttag bör inte lägga dig över denna summa eftersom det är förmånligare att ta överskottet som utdelning eller spara det som överskott i bolaget. Uttag över denna gräns ger en progressivt högre beskattning då det tillkommer ett statligt skatteuttag utöver den vanliga procentbaserade skatten till kommun och landsting samt arbetsgivaravgifter och pensionsavgifter.


En del företagare väljer dock att ta ut upp till 504 100 kronor per år eftersom det är denna inkomstnivå som ger högsta möjliga pensionsrätter i det allmänna pensionssystemet. Tänk dock på att du som företagare dessutom har rätt att göra avdragsgilla avsättningar till tjänstepension och att detta i viss fall kan vara mer förmånligt än att göra höga löneuttag för att maximera pensionsrätterna.


504 100 kronor är också den magiska gräns då inbetalda arbetsavgifter inte längre ger någon ökad förmån från staten varken i fråga om pensionsrätter eller socialförsäkringsskydd. Trots detta är det svenska skattesystemet byggt så att det inte finns något tak för arbetsgivaravgiften varför alla avgifter över denna nivå sitt namn till trots utgör ren beskattning.


Som kuriosa kan nämnas att den högsta marginalskatten uppnås vid löneuttag på 675 800 kronor per år. Nu är det dock få egenföretagare som väljer att göra så stora löneuttag eftersom andra uttagsformer är betydligt förmånligare på så höga nivåer.


Pensionsavsättningar är uppskjuten lön


Som du säkert känner till så är avdragsrätten för privat pensionssparande numera avskaffad. Detta gäller dock inte den som driver eget bolag utan du har som egenföretagare rätten att sätta av och dra av upp till 30% av ditt löneuttag till en pensionsförsäkring. Tänk på att du fortfarande betalar arbetsgivaravgift på denna avsättning men att den är befriad från inkomstskatt vid insättningen. Istället beskattas den i framtiden när pensionsuttag görs. I många fall blir då skatteeffekten lägre eftersom inkomsten för en pensionär ofta är på en lägre nivå än under den tid man arbetade. Därför brukar man referera till pensionsavsättningar som uppskjuten lön eftersom man så att säga skjuter upp beskattningen till ett senare tillfälle då beskattningsnivån förhoppningsvis är lägre. Du behöver dock inte betala kapitalskatt på eventuella överskott som uppkommer på placeringarna utan istället utgår en mindre schablonbeskattning varje år.

Dessutom är detta ett bra sätt att spara till en trygg ålderdom samtidigt som man får avkastning på pengarna då pensionsförsäkringen medel kan placeras i fonder eller värdepapper. Tänk på att en pensionsavsättning i många fall ska ligga placerad länge, i många fall flera decennier och att det därför är viktigt att placera dessa medel rätt. Historiskt sett har placering i aktiefonder varit det bästa alternativet för långsiktigt sparande. Sök gärna råd och hjälp hos banken om du är osäker på hur du ska placera dina pensionspengar då detta kan göra mycket stor skillnad på pensionen.

En pensionsförsäkring skall vara villkorad så att den är spärrad från uttag fram till tidigast 55 års ålder samt att den ska kunna tas ut på minst 5 år. Många väljer dock att vänta med att göra uttag tills det att man faktiskt har slutat jobba för att minska skatteeffekten.

Det är också viktigt att se till att ha ett korrekt förmånstagarförordnande på sitt pensionssparande så att pengarna går dit man vill om man skulle avlida innan uttaget. I fallet pensionsförsäkring så är förmånstagarkretsen begränsad vilket innebär att man inte kan sätta vem som helst som förmånstagare, endast make eller maka samt barn.

Utbetalning till efterlevande är belagd med inkomstbeskattning som vanligt.

Det är bra att veta att det maximala avdragsgilla beloppet för pensionsavsättning uppgår till tio prisbasbelopp det vill säga 455 000 kronor för skatteåret 2018.

image

admin
Date published: Nov. 15, 2022

Vårt kundcenter

08 123 503 29

 

Måndag-fredag: 9:30-17:00

Lördag-söndag: stängt

Helgdag: stängt

Hitta mer information

Starta aktiebolag

Nyhetsartiklar

Om Oss

Kontakta oss


Följ oss på

Loading