Starta aktiebolag under 5 minuter

Dina stiftelsedokument skickas direkt till dig inom 24 timmar. Paketet inkluderar många användbara tjänster för dig som ska starta aktiebolag första gången. Du betalar endast för frakten, 499Kr + moms

  Slipp personligt ansvar

  Lägre skatt med utdelning

  Fulla avdragsrättigheter

  Statligt ansvarsskydd

Fyll i dina uppgifter

Börja här
Börja här

Innebörden av kapital och att starta aktiebolagI den här artikeln ska vi titta närmare på vad begreppet kapital innebär och hur man enkelt kan starta aktiebolag. Det finns fyra typer av kapital: 1) Realkapital som är fysiska objekt så som varulager och utrustning. 2) Finansiellt kapital är pengar och deras placering. 3) Humankapital är den skicklighet, kunskap och kompetens som medarbetarna i företaget innehar. 4) Immateriellt kapital är tillgångar som varumärken, patent och goodwill. I den här artikeln ska vi titta närmare på det finansiella kapitalet.

Inom redovisningen definieras ”eget kapital” som tillgångarna minus skulderna. Ordet kapital brukar i vardagligt tal syfta på ägarkapital som kan ge avkastning i form av kapitalinkomst.

Ett annat sätt att beskriva vad kapital är för något är att säga att: kapital är ett företags resurser. Kapitalet utgörs av det som används företagets verksamhet. Det kan vara maskiner eller annan utrustning. Vanligtvis så ägs kapitalet av företaget men i kapitalet innefattas även sådan utrustning, maskiner, lokaler och annat som hyrs in och används i verksamheten.

Inkomst av kapital

Inkomst av kapital är sådana inkomster som inte är inkomster i näringsverksamhet eller till tjänst. Några exempel på det är utdelning på aktier, uthyrning av privata tillgångar, vinst vid försäljning av tillgångar och ränteutgifter. Det saknar då betydelse om inkomsterna är löpande eller tillfälliga. Om kravet på varaktighet i en näringsverksamhet inte är uppfyllt kan inkomsten i stället beskattas som inkomst av kapital. Det gäller bland annat kapitalvinster.

När kapitalet växer inom en verksamhet brukar det vara lönsamt att bedriva verksamheten som ett aktiebolag. 

image

admin
Date published: Nov. 15, 2022

Vårt kundcenter

08 123 503 29

 

Måndag-fredag: 10:30-17:00

Lördag-söndag: stängt

Helgdag: stängt

Hitta mer information

Starta aktiebolag

Nyhetsartiklar

Om Oss

Kontakta oss


Följ oss på

Loading