Starta aktiebolag under 5 minuter

Dina stiftelsedokument skickas direkt till dig inom 24 timmar. Paketet inkluderar många användbara tjänster för dig som ska starta aktiebolag första gången. Du betalar endast för frakten, 499Kr + moms

  Slipp personligt ansvar

  Lägre skatt med utdelning

  Fulla avdragsrättigheter

  Statligt ansvarsskydd

Fyll i dina uppgifter

Börja här
Börja här

Från enskild firma till aktiebolagDet kan finnas flera anledningar till att byta bolagsform/företagsform. Verksamheten har kanske blivit så stor att det passar bättre att driva det som ett aktiebolag än en enskild firma.

En överlåtelse är när du tänker driva ditt företag vidare i en ny företagsform. Det speciella med överlåtelsen är att du då inte säljer ditt företag till någon utomstående part. För att underlätta ombildningar i detta skede finns det undantag i rådande skattelagstiftning vad det gäller framför allt uttagsbeskattning och återföring av fonder. Uttagsbeskattning skall i princip äga rum när en näringsidkare tar ut en annan tillgång än pengar eller tar ut en tjänst ur sin näringsverksamhet.

Reglerna kan se olika ut och skiljer sig åt beroende på vilken företagsform du har i dag samt vilken som blir din nya företagsform i framtiden.

När man ska värdera i tillgångarna brukar man tala om skattemässigt värde. Det skattemässiga värdet är oftast lägre än det pris du skulle fått i betalning om du sålt tillgångarna till utomstående. Du har i så fall ombildat företaget till underpris.

Oavsett vilken företagsform du har innan du ändrar företagsform är det viktigt att du avslutar bokföringen på rätt sätt när du avslutar det gamla företaget. Du ska göra ett sista bokslut. Detta ska ske även om du avslutar räkenskapsåret mitt under ett verksamhetsår. Det innebär att det sista räkenskapsåret kan bli kortare än tolv månader ibland. Tänk på att bokföra även de sista affärshändelserna i företaget och att bevara räkenskapsinformationen i minst sju år, vilket är i enlighet med svensk lag.

Om man inte avser att fortsätta driva ett företag måste verksamheten avslutas. Det finns många olika sätt som du kan avsluta ditt företag på. Om det finns en köpare kan du sälja företaget. Du kanske vill driva det vidare precis som du gjort tidigare men byta företagsform, dvs ombilda företaget. Kanske vill du överlåta företaget genom så kallad benefik överlåtelse, dvs genom arv, testamente, gåva eller bodelning för att det ska gå vidare till nästa generation. Om företaget inte har gått så bra så kanske du måste ansöka om att företaget ska försättas i konkurs.

Men du kan också likvidera företaget eller avveckla den enskilda näringsverksamheten. Ett aktiebolag eller en ekonomisk förening kan du låta gå upp i ett annat företag, det kallas fusion.

Det finns många sätt att avveckla ett aktiebolag på. Du kan likvidera företaget. Det vill säga att verksamheten läggs ner. Du kan sälja alla aktier i aktiebolaget om det finns en eller flera köpare som är villig att betala för dem. Aktiebolaget kan också fusioneras. Fusion innebär att två juridiska personer går samman genom att samtliga tillgångar och skulder övertas av det ena bolaget eller föreningen mot vederlag till ägarna i det överlåtande bolaget eller föreningen. Aktiebolaget kan också upplösas genom delning. Att dela ett aktiebolag innebär att aktiebolagets tillgångar och skulder, helt eller delvis, tas över av ett eller flera andra aktiebolag. Samt att aktiebolaget kan försättas i konkurs.

När du säljer dina aktier i ett aktiebolag, oavsett om du säljer allt eller bara delar av innehavet, är det viktigt att komma ihåg att du alltid måste anmäla den ändringen av ägarförhållandena till Skatteverket. 

image

admin
Date published: Nov. 15, 2022

Vårt kundcenter

08 123 503 29

 

Måndag-fredag: 10:30-17:00

Lördag-söndag: stängt

Helgdag: stängt

Hitta mer information

Starta aktiebolag

Nyhetsartiklar

Om Oss

Kontakta oss


Följ oss på

Loading