Starta aktiebolag under 5 minuter

Dina stiftelsedokument skickas direkt till dig inom 24 timmar. Paketet inkluderar många användbara tjänster för dig som ska starta aktiebolag första gången. Du betalar endast för frakten, 99Kr + moms

  Slipp personligt ansvar

  Lägre skatt med utdelning

  Fulla avdragsrättigheter

  Statligt ansvarsskydd

Fyll i dina uppgifter

Börja här
Börja här

Avdrag i verksamheten och att starta aktiebolag
Är du intresserad av att starta aktiebolag? Då finns det en del du behöver veta om avdrag. I en verksamhet förekommer det ofta många olika typer av kostnader. Du får göra avdrag för alla kostnader som behövs för att du ska kunna driva verksamheten. Det finns dock många gränsfall som är viktiga att hålla ordning på. I en del fall ska intäkten eller kostnaden tas upp i andra inkomstslag än näringsverksamhet. I andra fall gränsar kostnaden till personliga kostnader. Dessa personliga kostnader får aldrig dras av. Kostnader i näringsverksamheten räknas som förluster som uppstått i verksamheten om det inte finns särskilda skäl till att det inte är tillåtet att göra avdrag.

Du får alltså endast göra avdrag för kostnader som har anknytning till den verksamhet du bedriver.

Maskiner och annan utrustning

När det gäller utgifter för inventarier så som maskiner så ska du i regel inte dra av dessa direkt. Istället ska du fördela och dra av utgifterna under flera år. Detta kallas för värdeminskningsavdrag eller avskrivning. Det finns två olika metoder för detta: restvärdesavskrivning och räkenskapsenlig avskrivning. Däremot får utgifterna dras av direkt om de har en ekonomisk livslängd på endast högst tre år eller om värdet skulle understiga ett halvt prisbasbelopp.

Utgift för lokal

För dig som bedriver verksamheten hemifrån finns möjligheten att dra av en del av kostnaden för din arbetsplats i din deklaration. Reglerna ser lite olika ut för olika företagsformer.

Om du till exempel har en enskild näringsverksamhet och använder dig av en privat bostad som arbetslokal så måste den vara särskilt inrättad för näringsverksamhetens specifika behov för att det ska vara möjligt att göra avdrag. Då har du möjlighet att göra avdrag för en rimlig del av driftskostnader som el, hyra, vatten och värme.

Om de utrymmen som du använder i bostaden för att bedriva verksamheten inte är särskilt inrättade så kan du ändå få göra avdrag i deklarationen om du arbetar minst 800 timmar.

Somliga kostnader är inte avdragsgilla

En del kostnader är inte avdragsgilla även om de hör till verksamheten, några exempel följer nedan:

  • böter
  • dina personliga levnadskostnader
  • restavgifter
  • viten
  • skattetillägg och förseningsavgifter
  • skadestånd enligt MBL (Lag om medbestämmande i arbetslivet)
  • medlemsavgifter
  • måltidskostnader i samband med representation
  • kostnader som uppstår för att bilda och registrera företaget

För att kunna göra avdrag behöver du ha en registrerad verksamhet. 

image

admin
Date published: Nov. 15, 2022

Vårt kundcenter

08 123 503 29

 

Måndag-fredag: 9:30-17:00

Lördag-söndag: stängt

Helgdag: stängt

Hitta mer information

Starta aktiebolag

Nyhetsartiklar

Om Oss

Kontakta oss


Följ oss på

Loading