Starta aktiebolag under 5 minuter

Få dina stiftelsedokument direkt till din e-post inom 24 timmar. Paketet inkluderar många användbara tjänster för dig som ska starta aktiebolag första gången. Priset är 990 kr+ moms.

Fyll i dina uppgifter

Att starta aktiebolag och beskattning av kapitalKapitalvinst och kapitalförlust

En kapitalvinst eller kapitalförlust uppstår till exempel när du säljer en näringsfastighet, det kan vara ett hyreshus eller en jordbruksfastighet. Till kapitalvinst räknas också utdelningar och räntor. En annan form av kapitalvinst eller kapitalförlust är den som kan uppstå när du äger värdepapper, som aktier eller fonder. Med kapitalvinst menas skillnaden mellan erlagt anskaffningspris och erhållet försäljningspris. Kapitalförlusten är då värdet vi försäljningen minus värdet vid köpet. Kapitalvinst och kapitalförlust gick tidigare under namnen reavinst och reaförlust. Inkomstslaget kapital utgör en egen beräkningsenhet vilket innebär att kapitalförluster och utgifter får kvittas mot alla typer av intäkter i detta inkomstslag. Kapitalvinster är vanliga inom aktiebolag som har stora kapitaltillgångar. 

Beskattning av kapitalvinster

Redovisningen av de löpande inkomsterna och utgifterna sker enligt kontantprincipen (vilket innebär när avkastningen är möjlig att disponera, när utgifter betalas eller när man på något annat sätt har kostnaden). Beskattningen av kapitalvinster sker vid avyttringen (till exempel vid byte, försäljning och liknande).

Kapitalvinster är med några få undantag skattepliktiga till 100 procent. Beskattning av överskott sker med en separat statlig skatt som ligger på 30 procent.

Kapitalförluster brukar endast vara avdragsgilla till 70 procent. Underskott ger dig rätt till reduktion av skatten med 30 procent upp till ett underskott på 100 000 kronor. På belopp som ligger över 100 000 kronor är skattereduktionen istället 21 procent.

image
David Hagberg  1100 visningar
Senast uppdaterad: 4/2/2019 10:17 AM

Vårt kundcenter

08 123 503 29

 

Måndag-fredag: 9:30-17:00

Lördag-söndag: stängt

Helgdag: stängt

Följ oss på

facebook instagram youtube
footer desktop
footer mobile