Starta aktiebolag under 5 minuter

Dina stiftelsedokument skickas direkt till dig inom 24 timmar. Paketet inkluderar många användbara tjänster för dig som ska starta aktiebolag första gången. Du betalar endast för frakten, 99Kr + moms

  Slipp personligt ansvar

  Lägre skatt med utdelning

  Fulla avdragsrättigheter

  Statligt ansvarsskydd

Fyll i dina uppgifter

Börja här
Börja här

Årsredovisning när du ska starta aktiebolag

När du ska starta aktiebolag är det viktigt att du vet hur en årsredovisning går till. Du måste åtminstone veta var du ska vända dig för att få denna genomförd på ett korrekt sätt. Men oroa dig inte. Det finns bra hjälp att få och hur man når denna hjälp kan du läsa dig till i den här artikeln. Men först ska vi se närmare på vad en årsredovisning är och vad det innebär för dig som ska starta aktiebolag. Årsredovisningen ska vara en bestyrkt kopia av originalet. Med bestyrkt kopia menar vi att det på kopian ska finnas ett intyg/bestyrkande från minst en person att kopian överensstämmer med originalet. Intyget ska vara undertecknat i original. Ett original av årsredovisningen ska alltid finnas hos företaget.

Upplägget omfattar flera saker som du måste tänka på. Det är därför bra att ta hjälp av en expert på området när du ska göra detta för första gången. Först och främst ska organisationsnumret helst stå på varje sida. Det registrerade företagsnamnet ska också skrivas ut i sin helhet. Åtminstone på årsredovisningens första sida och i förvaltningsberättelsen. Att vara noggrann är av stor betydelse. Det är alltså inte tillräckligt med en förkortning eller en populärversion. Räkenskapsåret ska skrivas ut tydligt, exempelvis 2017-01-01–2017-12-31. Det ska tydligt framgå vilken enhet som används för olika belopp, exempelvis kronor, tusentals kronor, miljoner kronor och miljarder kronor. Eftersom handlingarna så småningom kommer skannas av myndigheterna bör det inte finnas färger och tonade fält i den kopian. Innehållet kan då bli oläsligt. Det är givetvis inte bra. Det är inte alltid lätt att få ordning på all den dokumentation som ska förberedas vid årsredovisningen i ett aktiebolag. Om du känner dig osäker på hur detta när du är ny som företagare och precis ska komma igång med ditt aktiebolag kan du få professionell hjälp. Experterna finns att tillgå på starta-aktiebolag.se.Så fungerar det i större företag

Om företaget per definition är ett större företag, ska ni också upprätta en kassaflödesanalys. Detta är kanske inte aktuellt för dig som precis är i den inledande fasen av att starta aktiebolag. Men det kan ändå vara bra att känna till. En kassaflödesanalys ska redovisa företagets finansiering och kapitalinvesteringar under räkenskapsåret. Med större företag avses företag som uppfyller mer än ett av tre villkor under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren. Dessa tre villkor är att företaget har fler än 50 anställda i medeltal eller har mer än 40 miljoner kronor i balansomslutning eller har mer än 80 miljoner kronor i nettoomsättning. Detta berör således företag som har varit verksamma en längre tid och hunnit utveckla sin verksamhet.

Aktiebolag, ekonomiska föreningar och utländska företags filialer i Sverige kan ha sin redovisningsvaluta i svenska kronor eller i euro. Det är företaget som tar ställning till vilken redovisningsvaluta det ska ha. Ett svenskt företag ska upprätta sin årsredovisning på svenska. Du som precis blir medveten om detta när du ska starta aktiebolag i Sverige ska därmed ta ställning till redovisningsvaluta och upprätta årsredovisning på svenska.

image

admin
Date published: Nov. 15, 2022

Vårt kundcenter

08 123 503 29

 

Måndag-fredag: 9:30-17:00

Lördag-söndag: stängt

Helgdag: stängt

Hitta mer information

Starta aktiebolag

Nyhetsartiklar

Om Oss

Kontakta oss


Följ oss på

Loading