Starta aktiebolag under 5 minuter

Få dina stiftelsedokument direkt till din e-post inom 24 timmar. Paketet inkluderar många användbara tjänster för dig som ska starta aktiebolag första gången. Priset är 990 kr+ moms.

Fyll i dina uppgifter

Så fungerar Sveriges aktiebolagslag

Många svenskar startar aktiebolag varje år, eftersom det ofta är det bästa valet av bolagsform. I ett aktiebolag behöver man nämligen inte själv ta något eget ansvar för företagets ekonomi. Om du själv funderar på att starta ett aktiebolag är det viktigt att du har koll på de aktuella lagarna. Sveriges aktiebolagslag har nämligen ändrats en del genom tiderna.


Ändringar i Sveriges aktiebolagslag


Det som främst karaktäriserar ett aktiebolag är att ägaren eller ägarna måste gå in med ett aktiekapital innan företaget kan startas. Enligt den tidigare aktiebolagslagen från 1975 var man tvungen att ha ett aktiekapital på minst 100 000 kronor. I början av år 2006 ersattes den gamla lagen av en ny. Den nya lagen gjorde det möjligt för företagare att starta aktiebolag med endast 50 000 kronor i aktiekapital. Anledningen till detta var att möjliggöra för fler personer att ha råd med uppstarten av ett aktiebolag.


Viktigt att veta innan du startar ditt aktiebolag


Aktiekapitalet är de enda pengar som ägaren till ett aktiebolag riskerar. I övrigt är ägarna inte personligt ansvariga för företagets ekonomi och skulder. Ett företags aktiekapital fungerar som en garanti för stabiliteten i bolaget.


Det finns också fler viktiga punkter att tänka på i Sveriges aktiebolagslag. För att kunna starta ett aktiebolag måste en styrelse utses. Personerna i styrelsen är ansvariga för organisationen och förvaltningen av bolaget. De ska också utse en VD (verkställande direktör) som har ansvar för företagets löpande förvaltning. Det är inte obligatoriskt att ha en VD i ett privat aktiebolag. Något annat som karaktäriserar aktiebolag är bolagsstämman. Det är ett möte som hålls regelbundet där alla aktieägarna samlas. På bolagsstämman beslutar man om de viktigaste punkterna som rör företaget.


Varje år ska alla aktiebolag även lämna in en årsredovisning där företagets verksamhet under året beskrivs. Man utser också en revisor, som varje år utför en utomstående granskning av företagets ekonomi. Mindre aktiebolag med färre än tre anställda och en låg omsättning behöver däremot inte ha någon revisor.


Starta ditt aktiebolag online


Det har definitivt blivit lättare att starta aktiebolag sedan den nya lagen gick igenom år 2006. Något annat som verkligen underlättar i uppstarten av företag idag är att man kan sköta allting via nätet. I stället för att behöva besöka alla myndigheter personligen kan du nu registrera dina uppgifter online på starta-aktiebolag.se. Då får du också en personlig handläggare som kan hjälpa dig med eventuella frågor och funderingar som kan uppstå under och efter registreringen av ditt företag.

image
Owen Faenza  2542 visningar
Senast uppdaterad: 9/26/2019 12:24 PM

Vårt kundcenter

08 123 503 29

 

Måndag-fredag: 9:30-17:00

Lördag-söndag: stängt

Helgdag: stängt

Följ oss på

facebook instagram youtube
footer desktop
footer mobile