Villkor när du ska starta företagEn verksamhet som bedrivs av en juridisk person beskattas i princip alltid som näringsverksamhet. En juridisk person kan till exempel vara ett handelsbolag eller ett aktiebolag. Det går inte omvandla löneinkomster till näringsinkomster genom att fakturera dem via ett bolag.

Men samma regler gäller inte för fysiska personer. När det gäller verksamhet som bedrivs av en fysisk person ska tre villkor alltid vara uppfyllda för att det ska räknas som näringsverksamhet. Villkoren som verksamheten ska leva upp till är självständighet, vinstsyfte och varaktighet. Om något av dessa villkor inte är uppfyllt är det i stället vanligen fråga om inkomst av tjänst i form av uppdragsinkomster eller hobby. Det är Skatteverket som gör en bedömning om den verksamhet du bedriver är näringsverksamhet. För att göra detta prövas alla villkor tillsammans.

När Skatteverket gör en bedömning av om verksamheten bedrivs självständigt tas särskild hänsyn till vad uppdragsgivaren och uppdragstagaren har avtalat. Man ser till i vilken omfattning uppdragstagaren är beroende av uppdragsgivaren och till hur stor del uppdragstagaren är inordnad i uppdragsgivarens verksamhet.

Syftet med verksamheten som bedrivs ska vara att den går med vinst. Det är inget krav att vinst ska uppkomma i verksamheten i fråga första året om du till exempel måste göra stora investeringar vid tidpunkten, men det ska vara möjligt att visa att verksamheten kan beräknas ge ett ekonomiskt överskott på längre sikt. En hobbyverksamhet, exempelvis försäljning av produkter från hemslöjd, biodling eller fritidsfiske saknar ofta förutsättning att ge vinst. Verksamheter som dessa redovisas som tjänsteinkomst.

Om det ska vara näringsverksamhet ska det vara fråga om yrkesmässig verksamhet. Den ska bedrivas regelbundet och varaktigt. Om man bara räknar med att få några enstaka uppdrag då och då anses det inte som en näringsverksamhet även om uppdragen i fråga är självständigt utförda och vinstsyfte finns i verksamheten. Sådana tillfälliga inkomster är normalt räknade som tjänsteinkomster.

image
David Hagberg  240 visningar
Senast uppdaterad: 4/2/2019 10:52 AM

Starta aktiebolag under 5 minuter

Ditt aktiebolag är klar att användas inom fem arbetsdagar. Paketet inkluderar många användbara tjänster för dig som ska starta aktiebolag första gången. Priset är 499 kr+ moms.

Tips! Du kan testa vår tjänst för att se hur den fungerar. Du förbinder dig inte till något genom att påbörja en beställning. Betalning sker i sista steget där du först ska godkänna beställningen innan dina färdiga bolagsdokument produceras.

Fyll i dina uppgifter

Vårt kundcenter

08 123 503 29

 

Måndag-fredag: 9:30-17:00

Lördag-söndag: stängt

Helgdag: stängt

footer desktop
footer mobile