Innebörden av kapital och att starta aktiebolagI den här artikeln ska vi titta närmare på vad begreppet kapital innebär och hur man enkelt kan starta aktiebolag. Det finns fyra typer av kapital: 1) Realkapital som är fysiska objekt så som varulager och utrustning. 2) Finansiellt kapital är pengar och deras placering. 3) Humankapital är den skicklighet, kunskap och kompetens som medarbetarna i företaget innehar. 4) Immateriellt kapital är tillgångar som varumärken, patent och goodwill. I den här artikeln ska vi titta närmare på det finansiella kapitalet.

Inom redovisningen definieras ”eget kapital” som tillgångarna minus skulderna. Ordet kapital brukar i vardagligt tal syfta på ägarkapital som kan ge avkastning i form av kapitalinkomst.

Ett annat sätt att beskriva vad kapital är för något är att säga att: kapital är ett företags resurser. Kapitalet utgörs av det som används företagets verksamhet. Det kan vara maskiner eller annan utrustning. Vanligtvis så ägs kapitalet av företaget men i kapitalet innefattas även sådan utrustning, maskiner, lokaler och annat som hyrs in och används i verksamheten.

Inkomst av kapital

Inkomst av kapital är sådana inkomster som inte är inkomster i näringsverksamhet eller till tjänst. Några exempel på det är utdelning på aktier, uthyrning av privata tillgångar, vinst vid försäljning av tillgångar och ränteutgifter. Det saknar då betydelse om inkomsterna är löpande eller tillfälliga. Om kravet på varaktighet i en näringsverksamhet inte är uppfyllt kan inkomsten i stället beskattas som inkomst av kapital. Det gäller bland annat kapitalvinster.

När kapitalet växer inom en verksamhet brukar det vara lönsamt att bedriva verksamheten som ett aktiebolag. 

image
David Hagberg  352 visningar
Senast uppdaterad: 4/2/2019 10:20 AM

Starta aktiebolag under 5 minuter

Ditt aktiebolag är klar att användas inom fem arbetsdagar. Paketet inkluderar många användbara tjänster för dig som ska starta aktiebolag första gången. Priset är 499 kr+ moms.

Tips! Du kan testa vår tjänst för att se hur den fungerar. Du förbinder dig inte till något genom att påbörja en beställning. Betalning sker i sista steget där du först ska godkänna beställningen innan dina färdiga bolagsdokument produceras.

Fyll i dina uppgifter

Vårt kundcenter

08 123 503 29

 

Måndag-fredag: 9:30-17:00

Lördag-söndag: stängt

Helgdag: stängt

footer desktop
footer mobile